©2019 by Percom. Proudly created with Wix.com

Kaizen Coaching

Kaizen is een woord dat intussen al een lange geschiedenis kent en toch vaak nog wat onbegrepen is.

Reeds in 1986 kwam het boek uit dat "kaizen" lanceerde als het managementconcept dat zo radicaal verschilde van de Westerse manier van leidinggeven. Waar Westerse bedrijven (nog steeds) de voorkeur geven aan een meer radicale verandering met grootse transformaties en een sterk sturende rol voor het management, gaat de Japanse methode uit van kleine continue verandering en verbetering die gedreven en gedragen wordt door de medewerkers.

Uiteraard zijn dit twee zeer verschillende benaderingen en is de ene niet beter of slechter dan de ander, maar afhankelijk van de situatie is een andere methode wel aangewezen. Kaizen staat voor het gestaag en continu verbeteren van je manier van werken; voor het gezond-boerenverstand waarmee je op een praktische manier de zaken in vraag stelt, vereenvoudigt en verbetert.

In elke organisatie hebben de medewerkers de producten en diensten van klanten ‘in handen’. Daarom is het zo belangrijk om "op de werkvloer" de praktische problemen op te sporen. Deze managementstijl heet ‘Kaizen Management’.  Problemen op de werkvloer zijn niet hetzelfde als managementproblemen De oplossing moet dan ook niet vanuit het management komen, maar van de uitvoerders. Zij spenderen hele dagen op de werkvloer en hebben de meeste kennis hierover. 

De manager heeft dan een coachende rol binnen de organisatie .De Kaizen manager is verantwoordelijk voor het starten van initiatieven en standaardisaties. Hij geeft de medewerkers veel tijd om verbeteringen door te voeren op de werkplek.  Moest er iets fout gaan dan neemt de manager een noodmaatregel en bespreekt daarna het probleem met de uitvoerende die de leiding hebben. De manager helpt de uitvoerders om verder hun kennis en ervaring te ontwikkelen zodat zij later ook op andere plekken kunnen worden ingezet.

Meer details over hoe we dit opzetten kan je vinden in de Kata Coaching