©2019 by Percom. Proudly created with Wix.com

Percom Consulting

Gemba Coaching

Gemba staat voor de werkvloer; de plaats in je organisatie waar je producten en diensten voor je klanten levert en toegevoegde waarde creëert. Met een Gemba walk wordt bedoeld dat managers uit hun kantoor komen en hun afdeling bezoeken om te leren over de processen die daar uitgevoerd worden. Dit is cruciaal om te kijken hoe het er aan toe gaat en waar het beter kan, maar ook om over te gaan tot coaching. Je schept er de mogelijkheid om gerichte coaching vragen te stellen aan de medewerkers en zo continue verbetering aan te moedigen.

Een manager die aan gemba doet, doet dit niet om te tonen hoe goed hij zijn werk verstaat, maar om zijn teams verder te helpen. Hij bezoekt een werkplek en observeer of je afwijkingen of inefficiënties kan identificeren. Hij stelt open, verdiepende vragen en toont betrokkenheid bij de medewerkers en hij koppel zijn observaties terug aan de betrokkenen.

Om dit goed te doen val je terug op andere vaardigheden zoals kata en kaizen. Vaak combineer je het met vaardigheden van Kaizen, Kata of een 5S audit.